> Vereniging >

 

 

 

Juridische informatie

 

 

 

 

Gegevens van de vereniging

 

Naam en rechtsvorm

 

Classica Vlaanderen is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

 

Ondernemingsnummer

 

0460.781.969

 

Rechtspersonenregister

 

Leuven

 

Statuten

 

De originele statuten van Classica Vlaanderen dateren van 14 april 1997 en werden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 juni 1997.

 

De huidige statuten van Classica Vlaanderen werden goedgekeurd door de algemene vergadering op 8 januari 2020 en werden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 januari 2020.

 

Contactgegevens

 

Classica Vlaanderen vzw

Boulevardstraat 12, 3010 Kessel-Lo

tel. 016 22 07 40

info@classicavlaanderen.be

 

 

Bankgegevens

 

Rekeningnummer (IBAN)

 

BE05 0689 3283 4475

 

Financiële instelling (BIC)

 

Belfius Bank (GKCCBEBB)

 

 

Website

 

Privacy

 

Om deze website te gebruiken moet de bezoeker zich op geen enkele manier identificeren of registreren. Op de server van de website worden algemene statistieken bijgehouden, maar die zijn volledig anoniem en verzamelen geen informatie over individuele bezoekers. Er worden op die manier dan ook geen persoonlijke gegevens verzameld noch verwerkt.

 

Copyright

 

Deze website van Classica Vlaanderen vzw is wettelijk beschermd door het auteursrecht, overeenkomstig de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en de wetten van 10 en 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

 

De domeinnaam www.classicavlaanderen.be, alle teksten, afbeeldingen, logo's en andere items, alsook het concept, de structuur en de lay-out van deze website zijn het juridische en intellectuele eigendom van Classica Vlaanderen vzw en van de beheerder van deze website.

 

De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Kopiëren en/of verspreiden van deze informatie – geheel of gedeeltelijk en met welk middel, in welke vorm of op welke wijze dan ook – is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de oorspronkelijke gegevens op geen enkele manier worden gewijzigd. Publicatie van deze informatie op het internet is echter niet toegestaan. Neem bij twijfel contact op met de beheerder van deze website.

 

Op een andere website een hyperlink leggen naar deze website is toegestaan, op voorwaarde dat door het aanklikken van die hyperlink deze website in een nieuw venster wordt geopend en het internetadres van deze website duidelijk zichtbaar is.

 

Disclaimer

 

Hoewel aan de samenstelling van deze website de grootste zorg wordt besteed, is een onvolkomenheid nooit helemaal uit te sluiten. Hoe dan ook kunnen aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend. In geen enkel geval kan Classica Vlaanderen vzw noch de beheerder van deze website aansprakelijk worden gesteld voor de nadelige gevolgen van eventuele fouten of onvolledigheden op deze website.

 

Classica Vlaanderen vzw en de beheerder van deze website stellen bovendien alles in het werk wat redelijkerwijs mogelijk is om ervoor te zorgen dat deze website naar behoren functioneert. Zij zijn echter niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid en/of de correcte werking van deze website en kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die zou worden veroorzaakt door het gebruik van deze website.

 

Externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, vallen geheel buiten de verantwoordelijkheid van Classica Vlaanderen vzw en van de beheerder van deze website, die in geen enkel geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de werking, de vorm, de inhoud en/of de kwaliteit van die externe websites.