> Nieuws >

 

 

 

Patrick De Rynck heeft een Groot Plan

 

 

 

 

Ik ontwikkel momenteel iets wat ik, niet zonder zelfironie, een Groot Plan noem: een website (en zijn afgeleiden op sociale media) met als thema/pitch: 'Grieken en Romeinen/de oudheid in jouw leven'. Onze tijd is dus het radicale vertrekpunt.

 

De site wil op een veelstemmige manier laten zien en horen hoe facetten van de oudheid in veel aspecten van het leven van vandaag gebruikt worden, opdoemen, ingezet worden enz. Hoe onze tijd verweven is met de oudheid. Van Tiktok over de gouden autohersteller Midas tot Oxford University Press. (Je krijgt een eerste, beperkt idee van wat ik bedoel in mijn blog voor het Gallo-Romeins Museum. Zie in mijn adres hieronder.) De site moet een bont feest worden. De eerste reacties zijn veelbelovend.

 

Het wordt een flexibele rubriekenwebsite, waarin zo veel mogelijk facetten van 'het leven zoals het is' aan bod komen. Om een idee te geven zijn dit alvast enkele van veel meer rubrieken, met voorlopige namen/omschrijvingen:

 

 

Het wordt een meerstemmige website, waar een aantal gastauteurs-met-naam aan meewerken, uit de literaire, filosofische, academische, cultuur-, erfgoed- en andere werelden. Uit Vlaanderen en Nederland. Misschien worden ook bijdragen vertaald.

 

De lancering is gepland voor half augustus. Dat is een zekerheid, tenzij de hemel op mijn dak valt. Ik weet op dit moment uiteraard niet of mijn Grote Plan op termijn zal lukken. En na wat rondvragen weet eigenlijk niemand dat. Ik investeer er momenteel eigen middelen in: een betaalwebsite maken, dat kost wel wat (geld en tijd).

 

De site wordt betalend (en betaalbaar). Als het project echt van de grond komt, zal er niet alleen een dynamische website komen, maar zijn er ook afgeleide producten denkbaar die met de site verbonden zijn: avonden met optredens, publicaties, livestreams, podcasts en filmpjes, 'producten' voor het onderwijs ... In mijn stoute dromen ontstaat er een soort van brede 'zachte gemeenschap'.

 

Voorlopig is dit een eenmansinitiatief dat ondergetekende beheert, maar ik stel me zonder aarzelen graag open voor 'alle mensen van goede wil'. 

Wat is het doel van dit bericht?

 

 

Het is mijn oprechte hoop dat dit initiatief ook in de onderwijswereld verwelkomd zal worden. Dat de site dynamiek zal uitstralen. Dat er hierdoor nieuwe dingen kunnen groeien en nieuwe cultuur gemaakt wordt, dat er weer andere ideeën uit voortkomen. Zo is het altijd geweest.

 

Uiteraard altijd bereid tot meer uitleg. Jullie vinden mijn gegevens hieronder. En nog eens zeggen: zeker doorsturen naar wie dit verder kan aanbelangen.

 

Dank en groet!

 

Patrick De Rynck

 

patrick.de.rynck@telenet.be

 

Tweewekelijkse gastblog op https://blog.galloromeinsmuseum.be/