> Informatie > Standpunten >

 

 

 

Aan de leraren van het zesde leerjaar van het basisonderwijs

 

 

 

 

Elk jaar verlaten duizenden jongeren de basisschool om met grote verwachtingen de overstap te maken naar de 'grote school'. De stap naar het secundair onderwijs is voor hen en voor hun ouders een hele uitdaging. Er is niet alleen de schoolkeuze, maar ook de vraag welke vakken te kiezen. Het eerste leerjaar van het secundair onderwijs bestaat immers uit basisvakken – het zogenaamde gemeenschappelijke gedeelte, dat 27 lesuren bevat – maar ook uit een keuzegedeelte van 5 lesuren. In dat keuzegedeelte kan de leerling voor Latijn kiezen.

 

Bij het keuzeproces van de leerlingen en de ouders spelen de leraren van het zesde leerjaar van het basisonderwijs een belangrijke, zo niet een cruciale rol. Hun mening is vaak van doorslaggevende betekenis. Deze tekst is opgesteld om hen te helpen bij hun adviserende taak in het contact met de ouders.

 

Waarom zou een leerling van het zesde leerjaar basisonderwijs een keuze maken voor het vak Latijn? Latijn is in de gedachten van velen verbonden met het vanbuiten leren van eindeloze reeksen van woorden en het toepassen van saaie grammaticale regels. Wat is daar nu het nut van? Voor sommigen hangt er aan de studie van Latijn zelfs nog iets vast van het elitaire. Niets is echter minder waar.

 

Het loont – ook vandaag – meer dan de moeite om te kiezen voor de studie van Latijn:

 

 

Classica Vlaanderen

 

 

Scholen die meer informatie wensen over het onderwijs in de klassieke talen kunnen Classica Vlaanderen mailen op info@classicavlaanderen.be.

 

De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen, een van onze leden, heeft een folder gemaakt waarin aan leerlingen van het zesde leerjaar basisonderwijs wordt uitgelegd wat er van het vak Latijn precies mag worden verwacht. Meer info