> Nieuws

 

 

 

Euroclassica-examens 2022-2023

 

Ook in het schooljaar 2022-2023 deden onze Vlaamse leerlingen het ontzettend goed op de Europese examens Latijn en Grieks:

 

  • Latijn (ELEX) Vestibulum: 875 deelnemers met 13 gouden, 65 zilveren en 231 bronzen medailles;
  • Latijn (ELEX) Ianua: 302 deelnemers met 3 gouden, 64 zilveren en 172 bronzen medailles;
  • Grieks (EGEX) Vestibulum: 84 deelnemers met 4 gouden, 15 zilveren en 29 bronzen medailles;
  • Grieks (EGEX) Ianua: 70 deelnemers met 11 gouden, 33 zilveren en 15 bronzen medailles.

 

Proficiat aan alle winnaars!

 

 

Paul Claes schrijft vervolg op de Odyssee en wordt gelauwerd

 

Paul Claes is een van de veelzijdigste, productiefste en avontuurlijkste letterkundigen van de Lage Landen. Ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag, eind oktober, krijgt hij een meer dan verdiende hommage. Tegelijkertijd komt zijn allernieuwste werk uit: niets minder dan het vervolg op de Odyssee van Homerus.

 

Op 26 en 28 oktober 2023 wordt tijdens twee feestelijke evenementen in respectievelijk Leuven en Gent zijn oude en nieuwe werk voorgesteld en wordt hij zelf in de bloemetjes gezet voor zijn oeuvre.

 

MEER INFO

 

 

Leerplannen online

 

Op initiatief van Classica Vlaanderen zijn de leerplannen klassieke talen en antieke cultuur van het Vlaams onderwijs verzameld en worden ze op deze website ter beschikking gesteld. De collectie van het Katholiek Onderwijs is volledig (van 1953 tot heden), aan die van het GO! wordt nog gewerkt.

 

MEER INFO

 

 

Vacaturebank voor klassieke talen

 

Classica Vlaanderen is gestart met een vacaturebank. Scholen die een leerkracht klassieke talen zoeken, maar ook leerkrachten Latijn en Grieks die op zoek zijn naar werk, kunnen zich aanmelden op deze website.

 

MEER INFO

 

 

Domus Classica: Latijn en Grieks voor iedereen!

 

Heb jij altijd al Grieks of Latijn willen studeren, maar is het er nog niet van gekomen? Of heb je genoten van de lessen Grieks of Latijn op school en denk je met een zekere nostalgie terug aan de openingsverzen van Vergilius' Aeneis, Arma virumque cano ...? Dan wordt het hoog tijd om de klassieke talen te (her)ontdekken en je op sleeptouw te laten nemen door een bevlogen leraar en enthousiaste cursisten!

 

Domus Classica is opgericht in samenwerking met de Humanities Academie van de Universiteit Gent. Domus Classica wil de klassieke talen achter de traditionele onderwijsmuren vandaan halen om ze opnieuw open te stellen voor het brede publiek. Dat publiek zijn volwassenen met of zonder voorkennis, want de cursussen kunnen op elk niveau gevolgd worden.

 

Het doel van de cursussen is drieledig:

 

  • lessen Grieks en Latijn aanbieden voor beginners en gevorderden;
  • klassieke auteurs in de grondtekst bestuderen;
  • daarbij steeds wijzen op de relevantie van de oudheid voor nu.

 

Neem alvast een kijkje op www.huisvooroudetalen.be ... en schrijf je misschien in op humanitiesacademie.ugent.be.

 

De lessen starten midden september en vinden plaats in het centrum van Gent (Campus Boekentoren). De inschrijvingen lopen nog tot één week voor de aanvang van de eerste les.

 

Klassieke talen verhogen slaagkansen aan de universiteit

 

Studenten die in het secundair onderwijs een studierichting hebben gevolgd met Latijn en/of Grieks hebben aanzienlijk meer kans om te slagen aan de universiteit. Dat blijkt uit een studie van het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving aan de KU Leuven.

 

MEER INFO

 

 

Waarom is Latijn leren geen tijdverspilling?

 

Een 'dode' taal leren lijkt vandaag de dag wel het stomste dat je kunt doen. Wetenschappen en 'levende' talen leren, dat is de toekomst! Maar dat is buiten het enthousiasme van latinist Christian Laes gerekend. De voorzitter van Classica Vlaanderen houdt in een college voor Universiteit van Vlaanderen een vurig pleidooi voor de studie van het Latijn en toont aan dat het zeker geen tijdverspilling is. Bekijk de video op YouTube.

 

Naar aanleiding van dat college schreef prof. Laes tevens een opiniestuk in het tijdschrift Knack: 'Latijn is het vak bij uitstek dat leerlingen uitnodigt voor een tijdreis door vele eeuwen beschaving'. Lees zijn bijdrage op de website van Knack.

 

 

European Curriculum Framework for Classical Languages

 

Sinds enkele jaren bestaat het European Curriculum Framework for Classical Languages. Het is opgesteld onder impuls van Alfred Reitermayer, voormalig voorzitter van Euroclassica (de Europese vereniging van organisaties van leerkrachten klassieke talen en cultuur, waarvan Classica Vlaanderen lid is). Wat moet men zich bij dat European Curriculum Framework for Classical Languages voorstellen, wat is de bedoeling ervan en hoe kan men ermee omgaan?

 

MEER INFO

 

 

Aan de leerkrachten van het zesde leerjaar van het basisonderwijs

 

Elk jaar verlaten duizenden jongeren de basisschool om met grote verwachtingen de overstap te maken naar de 'grote school'. De stap naar het secundair onderwijs is voor hen en voor hun ouders een hele uitdaging. Zo kan een leerling ook kiezen voor Latijn. Bij dat keuzeproces spelen de leerkrachten van het zesde leerjaar van het basisonderwijs een belangrijke rol. Hun mening is vaak van doorslaggevende betekenis. Daarom heeft Classica Vlaanderen een tekst opgesteld om hen te helpen bij hun adviserende taak in het contact met de ouders.

 

MEER INFO

 

 

Latijn en Grieks: bijna begraven of springlevend?

 

Hoeveel leerlingen studeren er nog Latijn en Grieks in Vlaanderen? Welke studierichting is daarbij het populairst? Is er een stijgende of een dalende trend merkbaar? Hoe is de verdeling over de verschillende onderwijsnetten? Classica Vlaanderen verzamelde alle cijfermateriaal, gebaseerd op de officiële leerlingenaantallen zoals gepubliceerd in de statistische jaarboeken van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

 

MEER INFO

 

 

NIEUWSARCHIEF

 

 

 

 

Classica Vlaanderen vzw | Boulevardstraat 12, 3010 Kessel-Lo | 016 22 07 40 | info@classicavlaanderen.be

 

Ondernemingsnummer: 0460.781.969 | Rechtspersonenregister: Leuven

 

Statuten | Juridische informatie | Contact