» Welkom

 

Welkom

 

 

 

Welkom op de website van Classica Vlaanderen, de overkoepelende vereniging van organisaties en instellingen in Vlaanderen die zich bezighouden met (onderwijs van) Latijn en Grieks en de Grieks-Romeinse cultuur.

 

 

Euroclassica-congres 2019 in Antwerpen

Op vrijdag 30 augustus 2019 verenigen classici uit de lage landen zich voor een unieke dag op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen. Die dagen wordt immers het jaarlijkse Euroclassica-congres in Antwerpen gehouden. Voor leerkrachten betekent die dag een nascholing met een aantal plenaire lezingen, seminars in de namiddag, een lunch, een receptie en vooral veel contacten met collega's uit zowat twintig verschillende Europese landen. Lees meer

 

Jan Papy ontvangt jaarprijs wetenschapscommunicatie

Jan Papy (KU Leuven) wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn project Erasmus' Dream. Collegium Trilingue 1517-2017. Dit omvat niet alleen het opzetten van een succesvolle tentoonstelling rond het Drietalencollege, maar ook diverse randactiviteiten, zoals een erfgoedwandeling, de redactie van een essayboek en een catalogus in meerdere talen, alsook het opleiden van gidsen om zo nog meer mensen te bereiken. Lees meer

 

Griekse dag kleurt Gent blauw-wit

Niet minder dan 1000 leerlingen en 100 leerkrachten palmen op woensdag 2 mei 2018 het Gentse stadscentrum in ter gelegenheid van de Dag van het Grieks. Blauw en wit zullen voor één dag niet de kleuren van AA Gent, maar die van Griekenland symboliseren. Toppleiter Jef Vermassen sluit de dag af met een pleidooi voor het behoud van het Grieks. Lees meer

 

Euroclassica-examens 2017-2018

Onze Vlaamse leerlingen schitterden opnieuw op de Euroclassicawedstrijden. Op het examen Latijn (ELEX) behaalden 1161 leerlingen een medaille: 100 goud, 576 zilver en 485 brons. Op het examen Grieks (EGEX) behaalden 145 leerlingen een medaille: 24 goud, 70 zilver en 51 brons. Zowel voor Latijn als voor Grieks zijn er een pak meer medaillewinnaars dan vorig schooljaar. Proficiat aan de enthousiaste leerkrachten en deelnemers!

 

Waarom is Latijn leren geen tijdverspilling?

Een 'dode' taal leren lijkt vandaag de dag wel het stomste dat je kunt doen. Wetenschappen en 'levende' talen leren, dat is de toekomst! Maar dat is buiten het enthousiasme van latinist Christian Laes gerekend. De voorzitter van Classica Vlaanderen houdt in een college voor Universiteit van Vlaanderen een vurig pleidooi voor de studie van het Latijn en toont aan dat het zeker geen tijdverspilling is. Bekijk de video op YouTube.

 

Naar aanleiding van dat college schreef prof. Laes tevens een opiniestuk in het tijdschrift Knack: 'Latijn is het vak bij uitstek dat leerlingen uitnodigt voor een tijdreis door vele eeuwen beschaving'. Lees zijn bijdrage op de website van Knack.

 

Tijdschrift Kleio vernieuwd

Onlangs heeft Toon Van Houdt Luc Van der Stockt opgevolgd als hoofdredacteur van het tijdschrift Kleio. Ook de redactieraad is bij die gelegenheid hervormd. Meer nog dan vroeger wil Kleio hét tijdschrift voor leerkrachten oude talen en antieke cultuur zijn alsook dé gids voor al wie geïnteresseerd is in de oudheid.

 

Naast de gedrukte versie heeft Kleio nu ook een website: www.kleiotijdschrift.net. Die biedt onder meer mogelijkheid tot discussie, interessante extra bijdragen en inspirerend didactisch materiaal. De laatste twee rubrieken zijn alleen toegankelijk voor abonnees. Toegang verkrijg je door je overschrijvingsbewijs elektronisch door te sturen naar de redactie via kleio.tijdschrift@gmail.com. Na ontvangst stuurt de redactie je een individueel wachtwoord dat je toegang verleent tot de afgesloten delen van de website.

 

Steun Kleio, abonneer je vandaag nog en ontdek – in het spoor van vele enthousiaste gebruikers – dit boeiende aanbod!

 

Internationaal project Beauty is subjective in Kortrijk

In Athena campus Pottelberg in Kortrijk werken de leerkrachten en leerlingen klassieke talen, samen met scholen uit Bilbao en Milaan, twee schooljaren aan het project Beauty is subjective, een interculturele zoektocht naar klassieke schoonheidsidealen. Er wordt gewerkt in internationale groepjes aan verschillende thema's en er vindt driemaal per schooljaar een uitwisseling plaats. De geplande realisaties van het project zijn o.a. een glossary (172 termen die te maken hebben met schoonheid in de oudheid: make-up, kledij, verzorgingsproducten ...), samenwerking met lokale musea (Musée Royal de Mariemont, Museo de Bellas Artes in Bilbao en Pinacoteca di Brera in Milaan: opstellen van een esthetische brochure met QR-codes voor 10 kunstwerken per museum die interessant zijn voor het project), uitwerken van klassieke schoonheidsidealen per periode (tijdlijn) enz. Wie belangstelling heeft om langs te komen of mee betrokken te worden, kan contact opnemen met Iris Speleers (speleers.iris@gmail.com).

 

Euroclassica presenteert boek European symbols

Op zijn jaarcongres in augustus 2015 heeft Euroclassica het boek European symbols voorgesteld. In een schitterend verzorgde uitgave stellen twintig landen, aan de hand van afbeeldingen en een Griekse of Latijnse tekst, een Europees symbool van hun regio voor. De keuze is ontzettend rijk en gevarieerd en gaat van Julius Caesar over Erasmus tot Latijnse en Oudgriekse fragmenten uit de late negentiende eeuw. Via de website is het boek voorzien van alle didactisch comfort. De algemene inleiding en de toelichtingen bij de teksten zijn van kwalitatief hoogstaand niveau en kunnen in klasverband aanzetten tot verrijkende en broodnodige discussies over Europese cultuur en onze plaats in de wereld. Lees meer

 

Klassieke talen verhogen slaagkansen aan de universiteit

Studenten die in het secundair onderwijs een studierichting hebben gevolgd met Latijn en/of Grieks hebben aanzienlijk meer kans om te slagen aan de universiteit. Dat blijkt uit een studie van het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving aan de KU Leuven. Lees meer

 

European Curriculum Framework for Classical Languages

Sinds enkele jaren bestaat het European Curriculum Framework for Classical Languages. Het is opgesteld onder impuls van Alfred Reitermayer, voormalig voorzitter van Euroclassica (de Europese vereniging van organisaties van leerkrachten klassieke talen en cultuur, waarvan Classica Vlaanderen lid is). Wat moet men zich bij dat European Curriculum Framework for Classical Languages voorstellen, wat is de bedoeling ervan en hoe kan men ermee omgaan? Lees meer

 

Aan de leraren van het zesde leerjaar van het basisonderwijs

Elk jaar verlaten duizenden jongeren de basisschool om met grote verwachtingen de overstap te maken naar de 'grote school'. De stap naar het secundair onderwijs is voor hen en voor hun ouders een hele uitdaging. Zo kan een leerling ook kiezen voor Latijn. Bij het keuzeproces van de leerlingen en de ouders spelen de leraren van het zesde leerjaar van het basisonderwijs een belangrijke rol. Hun mening is vaak van doorslaggevende betekenis. Daarom heeft Classica Vlaanderen een tekst opgesteld om hen te helpen bij hun adviserende taak in het contact met de ouders. Lees meer

 

Latijn en Grieks: bijna begraven of springlevend?

Hoeveel leerlingen studeren er nog Latijn en Grieks in Vlaanderen? Welke studierichting is daarbij het populairst? Is er een stijgende of een dalende trend merkbaar? Hoe is de verdeling over de verschillende onderwijsnetten? Classica Vlaanderen verzamelde alle cijfermateriaal, gebaseerd op de officiële leerlingenaantallen zoals gepubliceerd in de statistische jaarboeken van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Lees meer

 

 


Classica Vlaanderen vzw | Boulevardstraat 12 | 3010 Kessel-Lo | info@classicavlaanderen.be

Sitemap | Gebruiksvoorwaarden | Contacteer de webmaster

Ontwerp, realisatie en beheer: Joeri Facq