> Nieuws

 

 

 

Focus op Griekse cinema op Film Fest Gent

 

Van 12 tot 23 oktober 2021 brengt Film Fest Gent een programma van meer dan 130 films gericht op alle doelgroepen. Dit jaar legt het festival een bijzondere focus op Griekse cinema. Studenten Grieks en andere graecofielen worden dan ook van harte uitgenodigd om deze Griekse editie van het festival bij te wonen.

 

MEER INFO

 

 

Certaminacomité zoekt juryleden

 

Verbeteren van testen allerhande is een hele klus. Maar wat als je tijdens het verbeteren tot interessante gesprekken komt en je ook zelf de ervaring hebt te leren? Dat is wat jureren voor de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks kan betekenen: in een boeiende dialoog met collega's ben je met de kern van je vak bezig, leer je nieuwe teksten grondig kennen en reflecteer je over wat een vertaling tot goede vertaling maakt.

 

Het Certaminacomité doet een beroep op je bereidheid om deel uit te maken van een of meer jury's van de vier vertaalwedstrijden van de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks. Alle informatie over deze wedstrijden vind je op de website www.certamina.be. Juryleden krijgen een nascholingsbewijs, een vergoeding voor hun vervoersonkosten en een boekenbon. Maak je graag deel uit van de jury? Stuur dan een mailtje naar gwen.steenkiste@g-o.be.

 

 

Euroclassica-examens 2020-2021

 

Onze Vlaamse leerlingen schitterden opnieuw op de Euroclassica-wedstrijden. Dit zijn de resultaten van het schooljaar 2020-2021:

 

  • Latijn (ELEX):
    • Vestibulum: 1074 deelnemers, 458 medailles (290 brons, 153 zilver, 15 goud)
    • Ianua: 431 deelnemers, 322 medailles (158 brons, 134 zilver, 30 goud)

 

  • Grieks (EGEX):
    • Vestibulum: 92 deelnemers, 72 medailles (29 brons, 31 zilver, 12 goud)
    • Ianua: 57 deelnemers, 57 medailles (13 brons, 30 zilver, 14 goud)

 

Proficiat aan alle enthousiaste leerkrachten en deelnemers!

 

 

Latijn op Radio Centraal

 

Het tweewekelijkse taalprogramma Babelonië op Radio Centraal (Antwerpen) besteedde op 16 mei 2020 aandacht aan levend Latijn. Er waren twee interviews: met Christian Laes, docent Living Latin, vicepresident van Academia Latinitati Fovendae en betrokken bij het Brusselse Melissa, en met Joost Kooiman, leerkracht klassieke talen en maker van filmpjes met gesprekjes in het Latijn. Beluister het programma hier (deel 1) en hier (deel 2).

 

 

Tekort aan leerkrachten Latijn dreigt

 

Euroclassica-voorzitter (en gewezen voorzitter van Classica Vlaanderen) Christian Laes werd op 27 maart 2020 geïnterviewd door Het Nieuwsblad over het dreigende tekort aan leerkrachten Latijn. Lees het artikel hier. Christian Laes merkt verder nog op:

 

'Ik ben de journalist dankbaar, want hij gaf mijn woorden goed weer. Hierbij nog even dit. 1) Dat we op een tekort afstevenen, is honderd percent zeker, en gebaseerd op cijfers die je bij de koepels kunt opvragen. 2) Het aantal niet-ingevulde vacatures voor interims is aanzienlijk (bewijs op deze pagina). Dit alles betekent natuurlijk niet dat iedereen dadelijk in september de gedroomde fulltime job heeft. Maar de toekomst oogt goed. 3) We moeten hierover niet pessimistisch zijn. Een knelpuntberoep impliceert helemaal niet afschaffing. Anders was er al lang geen wiskunde of Frans meer op school. Ik eindigde dan ook met een optimistische noot.'

 

 

Lobbywerk door VCN

 

De Vereniging Classici Nederland (VCN) wil, ook wegens het vakoverstijgende karakter van de klassieken, nadrukkelijk deelnemen in het hart van het vervolg van curriculum.nu, voorzien van de nodige steun. Die boodschap bracht voorzitter Jet van Gelder van de VCN met klem voor het voetlicht in de hoorzitting die de Tweede Kamer op 27 januari 2020 in Den Haag belegde over curriculum.nu. Nu onderwijsminister Arie Slob en de Tweede Kamer alle voorstellen inzake de verandering van het schoolcurriculum hebben ontvangen, bereiden beide partijen zich voor op het debat hierover, dat zal plaatsvinden op 5 maart 2020. Voorafgaand hieraan laat de commissie OCW, bestaande uit leden van de Tweede Kamer met de portefeuille onderwijs, zich uitgebreid informeren door alle betrokken partijen. Hiertoe werd Van Gelder als docent klassieke talen en voorzitter van de VCN door de commissie in een hoorzitting aan de tand gevoeld.

 

MEER INFO

 

Leerlingen Klassieke Talen

 

Leerlingen Klassieke Talen (LKT) is een organisatie van leerlingen die Grieks en/of Latijn volgen in verschillende scholen. Het initiatief werd genomen door Elise Marmad, een Gentse studente. De vereniging organiseert activiteiten, bespreekt verschillende onderwerpen, wisselt ideeën uit en nog veel meer. Iedereen is welkom. LKT hoopt aan te tonen dat Latijn en Grieks ook vandaag nog relevant zijn en ontkracht jarenlange clichés.

 

Meer info: WEBSITE | FACEBOOK

 

 

Voor zesdejaars uit de basisschool: lesje Latijn in coronatijden

 

Dankzij de bereidwilligheid van onze collega Brecht Van den Bossche (leraar aan het Hartencollege in Ninove) kun je inspiratie vinden om basisscholen, directies, ouders en leerlingen te informeren over de basisoptie Latijn in de eerste graad. Hij maakte een interessant filmpje en is zo vriendelijk om dat te delen met geïnteresseerden. Het spreekt voor zich dat gebruikers zijn naam daarbij vermelden, zodat het ook auteursrechtelijk correct is. Het filmpje is alleen te bekijken via deze link (het is dus niet mogelijk om in de zoekbalk op YouTube 'proefles Latijn' in te geven). Brecht meldt ons verder: 'Het filmpje mag gerust ter inspiratie dienen voor andere scholen. Als ik daar onze vakken mee kan helpen, zeer graag. Wie vragen zou hebben (over verder gebruik), mag mij ook altijd een mailtje sturen. Misschien valt er op termijn wel iets mee te doen om het te professionaliseren en kunnen we ons daar met een paar collega's achter zetten. Nu is het immers nog niet met "echte/professionele" videobewerkingssoftware gecreëerd.'

 

 

Waarom is Latijn leren geen tijdverspilling?

 

Een 'dode' taal leren lijkt vandaag de dag wel het stomste dat je kunt doen. Wetenschappen en 'levende' talen leren, dat is de toekomst! Maar dat is buiten het enthousiasme van latinist Christian Laes gerekend. De voorzitter van Classica Vlaanderen houdt in een college voor Universiteit van Vlaanderen een vurig pleidooi voor de studie van het Latijn en toont aan dat het zeker geen tijdverspilling is. Bekijk de video op YouTube.

 

Naar aanleiding van dat college schreef prof. Laes tevens een opiniestuk in het tijdschrift Knack: 'Latijn is het vak bij uitstek dat leerlingen uitnodigt voor een tijdreis door vele eeuwen beschaving'. Lees zijn bijdrage op de website van Knack.

 

 

Klassieke talen verhogen slaagkansen aan de universiteit

 

Studenten die in het secundair onderwijs een studierichting hebben gevolgd met Latijn en/of Grieks hebben aanzienlijk meer kans om te slagen aan de universiteit. Dat blijkt uit een studie van het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving aan de KU Leuven.

 

MEER INFO

 

 

European Curriculum Framework for Classical Languages

 

Sinds enkele jaren bestaat het European Curriculum Framework for Classical Languages. Het is opgesteld onder impuls van Alfred Reitermayer, voormalig voorzitter van Euroclassica (de Europese vereniging van organisaties van leerkrachten klassieke talen en cultuur, waarvan Classica Vlaanderen lid is). Wat moet men zich bij dat European Curriculum Framework for Classical Languages voorstellen, wat is de bedoeling ervan en hoe kan men ermee omgaan?

 

MEER INFO

 

 

Aan de leerkrachten van het zesde leerjaar van het basisonderwijs

 

Elk jaar verlaten duizenden jongeren de basisschool om met grote verwachtingen de overstap te maken naar de 'grote school'. De stap naar het secundair onderwijs is voor hen en voor hun ouders een hele uitdaging. Zo kan een leerling ook kiezen voor Latijn. Bij dat keuzeproces spelen de leerkrachten van het zesde leerjaar van het basisonderwijs een belangrijke rol. Hun mening is vaak van doorslaggevende betekenis. Daarom heeft Classica Vlaanderen een tekst opgesteld om hen te helpen bij hun adviserende taak in het contact met de ouders.

 

MEER INFO

 

 

Latijn en Grieks: bijna begraven of springlevend?

 

Hoeveel leerlingen studeren er nog Latijn en Grieks in Vlaanderen? Welke studierichting is daarbij het populairst? Is er een stijgende of een dalende trend merkbaar? Hoe is de verdeling over de verschillende onderwijsnetten? Classica Vlaanderen verzamelde alle cijfermateriaal, gebaseerd op de officiële leerlingenaantallen zoals gepubliceerd in de statistische jaarboeken van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

 

MEER INFO

 

 

NIEUWSARCHIEF